FAQ - Veelgestelde vragen

U kunt gemakkelijk zelf berekenen hoeveel Silcores RX80 Injectiegel u nodig heeft om uw vochtige muren te behandelen.
Hieronder vindt u een gedetailleerde verbruikstabel van de gel tegen opstijgend vocht.
Verbruik bij een boordiameter van Ø14 en 10 boorgaten per lopende meter (in de praktijk kan het verbruik licht variëren):

Muurdikte (cm) Diepte injectiegaten (cm) Verbruik / lopende meter (liter)
10 7 0,11
14 11 0,17
18 15 0,23
20 17 0,26
27 24 0,37
30 27 0,42
36 33 0,51
40 37 0,57
50 47 0,72
60 57  0,88

Bekijk hier onze demofilm Zelf Muren Injecteren met Silcores RX80.

De droogtijd van een muur varieert naargelang de aard en dikte ervan. Ook het oorspronkelijke vochtgehalte van de muur speelt een grote rol. In een ruimte met voldoende verwarming en verluchting droogt een muur op aan gemiddeld 2,5 cm muurdikte per maand. Een muur met een dikte van 20 cm heeft dus 8 maanden nodig, muren dikker dan 30 cm meer dan een jaar.

Wanneer u niet wil wachten tot het einde van de droogperiode om de muren af te werken, kan u gebruikmaken van de DurALL Barrier. Wanneer u dit pleistermembraan aanbrengt, kan u de binnenafwerking al aanbrengen voordat de droging van de muren voltooid is. Daardoor kunnen de lange wachttijden vermeden worden. Ook de Silcores SaneerMix laat u toe onmiddellijk na de behandeling met injectiegel verder te gaan met de afwerking.

De Silcores RX80 Gel bevat 80% aan actieve stoffen. Die bestaan uit speciaal ontwikkelde silanen en siloxanen die in de muur verharsen om een waterafstotende barrière te vormen tegen optrekkend vocht. Door de hoge concentratie aan actieve stoffen is de Silcores Injectiegel een van de meest doeltreffende remedies tegen opstijgend vocht.

De Silcores producten bevatten geen solventen of paraffine. In tegenstelling tot vele andere injectieproducten is Silcores dus niet schadelijk voor mens of milieu. De gel is bovendien geurloos en u heeft geen beschermende kleding te dragen.

Het WTCB (Wetenschappelijk Technisch Centrum voor Bouw) heeft Silcores RX80 gel tegen opstijgend vocht gequoteerd als ‘Hoogst efficiënt product’. U kan er dus zeker van zijn dat u een product van voortreffelijke kwaliteit gebruikt.

Bekijk hier onze demofilm Zelf Muren Injecteren met Silcores RX80.

Herkennen

Opstijgend grondvocht komt voor in nagenoeg alle muren die in contact staan met de grond en geen waterkering of een foutief geplaatste waterkering hebben. Bouwmaterialen die in contact staan met water of met vochtige grond nemen namelijk vocht op door capillariteit (d.i. de eigenschap van bouwmaterialen om water uit de grond op te zuigen). Dat verschijnsel komt voor bij zowat alle soorten traditioneel metselwerk, zelfs bij breuksteen of weinig-poreuze materialen zoals hardsteen of graniet.

Gewoonlijk bereikt opstijgend grondvocht in metselwerk een maximumhoogte van 0,8 tot 1,2 meter. In sterk geventileerde gebouwen of wanneer het grondwater weinig zouten bevat, stijgt het grondvocht minder hoog. Ook de aanwezigheid van een kelder beperkt meestal de stijghoogte boven het maaiveld. Het vocht kan echter hoger stijgen wanneer de verdamping bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van zouten in het metselwerk.

Opstijgend grondvocht komt altijd onderaan de muur voor. Vaak uit dat zich in loskomend behang, verfafschilfering, beschimmeling en witte plekken die het gevolg zijn van zoutuitvloeiing. Dat zijn dan ook de symptomen waaraan u optrekkend vocht kan herkennen.
 

Bestrijden

Vochtproblemen ten gevolge van capillair opstijgend grondvocht kunnen effectief opgelost worden door het injecteren van de Silcores RX80 Gel. Na een doeltreffende ingreep tegen opstijgend grondvocht door middel van die injectiegel, ontstaat er een horizontale sperlaag over de gehele muurdoorsnede. Daardoor vindt er nauwelijks of geen opstijgend vochttransport meer plaats. Na de behandeling kan het uitdrogen van de muur van start gaan.

Wanneer u merkt dat uw muren vochtig zijn door opstijgend grondvocht, moet u dat zonder twijfel aanpakken. Optrekkend grondvocht kan immers grote gevolgen hebben. Het veroorzaakt (meer nog dan andere vochtproblemen) grote schade aan de binnen- en gevelafwerkingen, zoals afbrokkeling van pleister, loskomende verflagen en beschadigde voegen.

Naast de directe gevolgen van het vocht is er nog de schade die het gevolg is van de migratie en de kristallisatie van bodem- en materiaalzouten. Die schade kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van witte zoutkringen op de muur. Bovendien komt ook de gezondheid van de bewoners in het gedrang door schimmelvorming en andere negatieve gevolgen van vochtproblemen.

Gelukkig is die problematiek redelijk gemakkelijk op te lossen met de juiste technieken en met de doeltreffende Silcores producten.

Ja, dat vormt geen enkel probleem. Spouwmuren, holle bakstenen en muren van breuksteen zijn probleemloos te behandelen. Indien de te behandelen muur opgebouwd is uit holle bakstenen moet er net boven de voeg geboord en geïnjecteerd worden. Hierdoor kan de Silcores RX80 Gel niet weglopen in de bakstenen maar blijft hij op de voeg liggen. De gel zal in een later stadium in de holle ruimtes van de steen verdampen.

Let wel: meer Silcores RX80 injecteren dan de inhoud van een boorgat is volstrekt nutteloos.

Bekijk hier onze demofilm Zelf Muren Injecteren met Silcores RX80.

Ja, opstijgend vocht is gevaarlijk en kan nefast zijn voor de gezondheid van de bewoners. Vochtige muren veroorzaken schimmels in huis. Schimmels zijn niet alleen zichtbaar op de muren, ze brengen ook onaangename geuren met zich mee en verspreiden bacteriën via de luchtwegen. Die bacteriën kunnen ademhalingsstoornissen, astma, allergieën of rinitis tot gevolg hebben.

Bij gebouwen met een vochtgevoelige muurafwerking of panden waarin vochtgevoelige voorwerpen bewaard worden, wordt het luchtvochtgehalte regelmatig gemeten en opgevolgd. In zulke omstandigheden is een monitoringscampagne noodzakelijk.

Maar ook in een niet-vochtgevoelige woning is het nuttig om het luchtvochtigheidsgehalte op te volgen bij vochtproblemen. Wanneer men bijvoorbeeld vermoedt dat de vastgestelde vochtproblemen veroorzaakt worden door verschijnselen van oppervlaktecondensatie, door de hygroscopiciteit van bouwmaterialen of door de aanwezigheid van hygroscopische zouten, kan een meting van de luchtvochtigheid van pas komen.
 

Toestellen
 

Er zijn verschillende toestellen op de markt om de luchtvochtigheid te meten, waaronder hygrometers en dataloggers.
 

Hygrometer

Hygrometers worden vaak gebruikt om de luchtvochtigheid in huis te meten. Een nadeel van deze toestellen is dat ze enkel een ogenblikkelijke waarde van de luchtvochtigheid geven. Indien men het luchtvochtgehalte gedurende een langere periode wil volgen, moet men geregeld de ogenblikkelijke waarden aflezen en optekenen.

 

Datalogger

Een datalogger, ook wel datarecorder genoemd, is een digitaal meetinstrument dat zowel de temperatuur als de luchtvochtigheidsgraad kan registreren. De meting gebeurt door middel van een ingebouwde sensor. 
Die technologie laat toe de vochtigheidsgraad op een eenvoudige manier te meten. Professionals maken dan ook steeds vaker gebruik van dataloggers voor verschillende toepassingen.

Als u een huis koopt dat u wil renoveren, is het aangewezen om te letten op “verborgen” opstijgend vocht. Vroeger durfde men die problemen wel eens aan het oog te onttrekken.

De aanwezigheid van een cementbepleistering, vezelcementplaten of een lambrisering onderaan de muren in oude huizen duidt dikwijls op de aanwezigheid van opstijgend grondvocht. Ook de aanwezigheid van gebitumineerd karton en van lood- of aluminiumfolie onder het behangpapier wijst vaak op het feit dat de vroegere bewoners van het huis zulke problemen ondervonden.

Vochtproblemen zijn erg vervelend en hebben verscheidene negatieve gevolgen. Daarom wilt u natuurlijk zo snel mogelijk afrekenen met uw vochtige muren. Silcores RX80 is een doeltreffend product tegen optrekkend vocht. De gel heeft drie grote troeven:
 

Doeltreffend

Door zijn hoge concentratie van actieve stoffen en de toepasbaarheid op een brede waaier van materialen, hoort Silcores RX80 bij de meest efficiënte oplossingen tegen opstijgend vocht. Doordat de gel de nodige tijd krijgt om te migreren naar de capillaire ruimtes van de steen en het voegwerk zal de barrière minstens even doeltreffend zijn als een injectie met vloeistoffen onder druk.
 

Weinig hinder

Wanneer u de Silcores producten gebruikt in uw strijd tegen opstijgend vocht, komen er geen grote breekwerken aan te pas. De gels zijn bovendien geurloos en vormen geen vlekken. Het aanbrengen van de producten gaat zeer eenvoudig en snel, om een minimum aan hinder te garanderen.
 

Veilig voor mens en milieu

De Silcores producten zijn, door hun laag niveau van toxiciteit, 100% veilig. Aan het gebruik van de gel is geen enkel risico verbonden voor de huisbewoners. De watergedragen samenstelling van de producten zorgt ervoor dat het onderhoud van het materiaal eenvoudig en veilig kan gebeuren, zonder kans op vergiftiging door giftige dampen. De Silcores producten zijn niet enkel onschadelijk voor de mens, maar ook voor het milieu. Ze bevatten immers geen solventen of paraffine. Dankzij de volledig recycleerbare verpakking wordt de hoeveelheid afval sterk gereduceerd. 
 

Bekijk hier onze demofilm Zelf Muren Injecteren met Silcores RX80.

Definitie
 

Men spreekt van regendoorslag als het regenwater door het metselwerk van de buitenmuren dringt en zo de binnenafwerking bevochtigt. De kans op regendoorslag wordt onder andere beïnvloed door:

  • de blootstelling van het metselwerk aan de slagregen
  • de toestand van het metselwerk
  • hellende muren, want die zijn gevoeliger voor regendoorslag dan verticale muren
     

Omdat ook vochtschade die veroorzaakt wordt door infiltratie langs kieren en voegen voorkomt op aan slagregen blootgestelde buitenmuren, wordt die soms verkeerdelijk aanzien als het gevolg van regendoorslag. Daarom moet men bij de diagnose telkens ook de detaillering en de aansluitingsdetails zorgvuldig bekijken.
 

Regendoorslag voorkomen
 

De kans op regendoorslag doorheen massief buitenmetselwerk kan definitief worden vermeden door middel van een waterwerende oppervlaktebehandeling met de Silcores HG30 Hydrofuge gel. Daardoor bekomt men een waterwerende gevel die wel nog de verdamping van vocht naar buiten toelaat.

Definitie
 

In de loop der jaren kunnen oplosbare zouten, zoals nitraten of chloriden, in het metselwerk van oude gebouwen terechtkomen. Nitraten en chloriden zijn meestal erg hygroscopisch, ze absorberen veel meer water uit de lucht dan andere zouten, zoals sulfaten en carbonaten. Dat wil zeggen dat ze zelfs bij een normale relatieve vochtigheid reeds vocht uit de lucht opnemen, waardoor het vochtgehalte van het metselwerk stijgt. Op die manier kunnen allerlei vormen van schade ontstaan.

Hygroscopische zouten komen vaak voor bij oud metselwerk dat gedurende tientallen jaren aan capillair opstijgend grondvocht is blootgesteld. De aanwezigheid van hygroscopische zouten kan echter ook te wijten zijn aan het geringste contact van het metselwerk met organische stoffen (landbouw of afvalwater), chemische stoffen (industrie) of zoutoplossingen (voedingssector).

Metselwerk met een hoog gehalte aan hygroscopische zouten wordt vaak gekenmerkt door plaatselijke vochtige zones, vooral tussen 0,5 en 1,5 m boven het maaiveld. In dezelfde zones komen soms ook andere schadebeelden voor: zoutafzettingen, beschadigde voegen of bakstenen, loskomend pleisterwerk…
 

Oplossing
 

Tot nu toe bestaat er nog geen doeltreffende, veilige en ecologisch verantwoorde techniek om zouten uit het metselwerk te verwijderen. U kan daarentegen wel voor een goede binnenafwerking kiezen zoals een saneermortel of het Silcores Dual Membrane. Zo kan u uw (binnen)muurbekleding afschermen van de zouten in het metselwerk.

Een spouwmuur is een muur met een open ruimte (d.i. een spouw) tussen het binnen- en buitenblad. Die spouw heeft een isolerende functie en voorkomt vochtdoorslag van buiten naar binnen. Zulke spouwmuren komen meestal voor in relatief recente gebouwen.

Als zo’n spouwmuur aan slagregen blootgesteld is, kan er doorheen het buitenspouwblad regenwater in de spouw terechtkomen. Indien er geen of een foutieve waterkering is geplaatst, werkt de spouwdrainering niet. Door de aanwezigheid van bouwafval in de spouw kan de goede werking van dergelijk membraan eveneens verhinderd worden. Ook wordt de hoeveelheid water die uit de spouw moet afgevoerd worden, dikwijls onderschat. Als er geen openingen zijn om het opgevangen spouwwater af te voeren, kan het water zijdelings weglopen en binnendringen langs elke mogelijke onderbreking.
 

Dichtheid van de voegen
 

Om de waterdichtheid van de voegen tussen de ruwbouw en het schrijnwerk te verzekeren, worden ze meestal uitgevoerd met een soepele kit. Omdat dergelijke kitvoegen kunnen verouderen, moet men steeds bijzondere aandacht schenken aan hun kwaliteit.
 

Dichtheid van het schrijnwerk
 

Bij oude ramen komt het wel eens voor dat er water doorsijpelt langs het schrijnwerk. Bij de hedendaagse ramen van hout, kunststof of aluminium is dat gevaar weliswaar klein. Zowel bij oud als bij nieuw schrijnwerk kunnen er echter vochtproblemen voorkomen ten gevolge van een onzorgvuldige montage en plaatsing van de elementen.
 

Aansluiting tussen de dakelementen
 

Tenzij het dak in slechte staat verkeert, gebeurt het maar zelden dat het regenwater door de dakbedekking of de dakdichting doorsijpelt. Vochtproblemen onder het dak komen wel regelmatig voor, ter plaatse van de aansluitingen tussen de dakelementen onderling of tussen het dak en het metselwerk (bv. dragende muren, gemene muren, schoorstenen). Vooral wanneer een aanvankelijk onbewoonde zolder tot een woonruimte verbouwd wordt, kunnen kleine infiltraties al snel als storend ervaren worden.

Soorten van vochtdiffusie
 

Waterinfiltratie of vochtdiffusie doorheen ondergrondse muren (vb. kelders) kan onder meer herkend worden aan vochtvlekken, uitkristalliserende zouten of schade aan de binnenafwerking.

Gelijkaardige problemen kunnen zich voordoen als de bodem slechts een geringe doorlatendheid heeft en er daardoor plasvorming tegen de constructie ontstaat. Als het terrein afhelt naar de constructie toe, wordt dat effect nog versterkt.

Ook wanneer er geen directe infiltratie doorheen de ondergrondse muren is, kan er schade ontstaan. Door middel van capillair vochttransport en migratie van zouten stijgt het grondwater op in de poreuze bouwmaterialen die in contact staan met de grond. Wanneer capillair vochttransport in horizontale richting schade veroorzaakt aan de keldermuren, spreekt men van vochtdiffusie doorheen ondergronds metselwerk. Daarnaast is er meestal ook sprake van capillair vochttransport in verticale richting, tot boven het maaiveld. In dat geval spreekt men van opstijgend grondvocht.
 

Hoe verhelpen?
 

Vochtproblemen, veroorzaakt door waterinfiltratie of vochtdiffusie doorheen ondergronds metselwerk, kunnen meestal alleen maar opgelost worden door middel van ingrijpende werkzaamheden. In sommige gevallen moet er een waterdichte buitenbekuiping of/en een drainering aangebracht worden met behulp van een waterdichtingsmortel.

Lucht bevat een zekere hoeveelheid waterdamp. De maximale hoeveelheid waterdamp die lucht kan bevatten, is afhankelijk van de temperatuur. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer waterdamp de lucht kan opnemen. Wanneer de lucht met een bepaalde relatieve vochtigheid afkoelt, ontstaat er condensatie van water.
 

Verschillende soorten condensatie
 

Oppervlaktecondensatie

Zoals het woord ‘oppervlaktecondensatie’ reeds duidelijk maakt, gaat het hier om een oppervlakteverschijnsel: het muuroppervlak is vochtig, terwijl het metselwerk zelf doorgaans droog is. Wanneer vochtige lucht in contact komt met een koud oppervlak, ontstaat er oppervlaktecondensatie.

Dat gaat vaak gepaard met zichtbaar vochtige muren in het gebouw, vooral in koude ruimtes zoals slaapkamers of een berging. Condensatieproblemen komen verder vooral voor in hoeken, achter meubels en op de binnenzijde van buitenmuren die naar het oosten of het noorden gericht zijn.
 

Inwendige condensatie

Onder invloed van dampdrukverschillen tussen de binnen- en de buitenomgeving ontstaat er dampdiffusie doorheen de constructie. Tijdens het diffusieproces kan er een zekere hoeveelheid damp in de constructie condenseren. Men spreekt dan van inwendige condensatie.

Dit fenomeen komt eerder uitzonderlijk voor, en dan voornamelijk in oudere gebouwen met massieve buitenmuren.
 

Condensatieprobleem oplossen

Hoewel het probleem soms erg ingewikkeld lijkt, kan de schade ten gevolge van condensatie steeds beperkt worden door het onderhouden van redelijke woonomstandigheden met betrekking tot ventilatie, verwarming en muurisolatie.

Een doeltreffende ventilatie beperkt de relatieve luchtvochtigheid in het gebouw en verlaagt zo het dauwpunt van de omgevingslucht. Door het verhogen van de luchttemperatuur in de ruimten verhoogt eveneens de oppervlaktetemperatuur van de betrokken buitenmuur. Zo wordt de kans op oppervlaktecondensatie beperkt.

Opstijgend grondvocht komt voor in nagenoeg alle muren die in contact staan met de grond, zonder waterkering of met een foutief geplaatste waterkering. Bouwmaterialen die in contact staan met water of met vochtige grond, nemen namelijk vocht op door capillariteit (d.i. de eigenschap van bouwmaterialen om water uit de grond op te zuigen). Dit verschijnsel komt voor bij zowat alle soorten traditioneel metselwerk, zelfs bij breuksteen of weinig-poreuze materialen zoals hardsteen of graniet.

De verdamping van het opstijgende vocht kan daarenboven bemoeilijkt of onmogelijk worden door de aanwezigheid van zouten in het metselwerk.

Het bestrijden van opstijgend vocht

Vochtproblemen ten gevolge van capillair opstijgend grondvocht kunnen effectief opgelost worden door het injecteren van de Silcores RX80 Gel.

Na een doeltreffende ingreep tegen opstijgend grondvocht door middel van die injectiegel, ontstaat er een horizontale sperlaag over de gehele muurdoorsnede. Hierdoor vindt er nauwelijks of geen opstijgend vochttransport meer plaats.
Na de behandeling kan het uitdrogen van de muur van start gaan.

Hoe bouwvocht herkennen?
 

Bij de planning van nieuwbouw- of renovatiewerken moet men rekening houden met de eventuele aanwezigheid van bouwvocht. Meestal kan het visueel herkend worden aan de plaats waar het voorkomt. In bestaande gebouwen komt bouwvocht immers vaak voor ter plaatse van recent aangebrachte of verwerkte materialen.

Ook oudere bouwmaterialen die rechtstreeks in contact komen met bouwvocht kunnen dat vocht opnemen en schade vertonen. Zo kan het gebeuren dat een nieuwe vloer door een onzorgvuldige uitvoering rechtstreeks tegen bestaand metselwerk geplaatst wordt. Dat metselwerk kan dan vocht opnemen uit de natte dekvloer. De aanwezigheid van bouwvocht kan gepaard gaan met een hoge relatieve luchtvochtigheid in de betrokken ruimten, het voorkomen van schimmels of zwammen, zoutafzetting enz.
 

Hoe op te lossen?
 

Indien de verdamping van het aanwezige bouwvocht niet verhinderd wordt, verdwijnt het probleem geleidelijk zonder bijkomende ingrepen. Na voldoende droging kan de vastgestelde schade plaatselijk hersteld worden. Afwerklagen mag u bijgevolg pas aanbrengen nadat het metselwerk voldoende gedroogd is, wat enkele maanden kan duren. Indien u de muur onmiddellijk wil afwerken, kan u gebruikmaken van de Silcores Dual Membrane, een noppenfolie die voorkomt dat het vocht zich verplaatst naar uw herpleistering. Waar u wel rekening mee moet houden is dat de droogtijd dan verdubbelt, omdat u één zijde van de muur volledig afsluit.

Wanneer u op zoek gaat naar een doeltreffende oplossing voor uw vochtprobleem, is het belangrijk dat u eerst de oorzaak van het probleem achterhaalt. Indien u die stap overslaat is de kans reëel dat gekozen behandeling niet tot het gewenste resultaat leidt. In sommige gevallen wordt het vocht in de muren veroorzaakt door toevalligheden. Twee voorbeelden van zulke toevallige vochtoorzaken zijn:

  • Lekken in leidingen
  • Verkeerd hellende terrassen en voetpaden

Het is belangrijk dat u toevallige vochtoorzaken uitsluit voordat u overgaat tot het gebruik van vochtwerende producten, bijvoorbeeld tegen opstijgend vocht. In sommige gevallen is het nodig een herstellende ingreep uit te voeren om de toevallige vochtoorzaak op te lossen en nadien nog te behandelen tegen opstijgend vocht.

Wanneer bij het bestrijden van optrekkend vocht met de Silcores RX80 Gel een bepaald gedeelte van de muur niet behandeld wordt, moet er een zogenaamde verticale barrière of verticale stop geplaatst worden.

De verticale stop wordt voorzien tussen het behandelde en het niet-behandelde deel van de muur. U boort daarvoor een verticale reeks boorgaten in elke voeg, tot op minimaal 30 cm boven de hoogste vochtwaarnemingen.

Verticale barrières kunnen zijdelingse vochtindringing van het onbehandelde naar het behandelde metselwerk verhinderen. Een voorbeeld daarvan: u injecteert uw muur met Silcores RX80 Gel om opstijgend grondvocht tegen te houden. De aanpalende muur van uw buurman wordt echter niet behandeld, waardoor die vochtig blijft. Om te voorkomen dat het vocht zich verplaatst vanuit die aanpalende muur naar uw behandelde metselwerk, plaatst u een verticale injectie.

Men spreekt van een vochtbrug wanneer vocht van de buitenmuur van een gebouw naar de binnenmuur wordt overgebracht. Door onvolmaaktheden in het metselwerk dringt het water door tot aan de binnenzijde. Ook wanneer er bij spouwmuren puin ligt in de spouw tussen binnen- en buitenmuur, kan er een vochtbrug ontstaan.

Een vochtbrug kan de oorzaak zijn van verschillende problemen, zoals vochtplekken en schimmels. Een mogelijke oplossing is om de binnenmuur van een waterdichte laag te voorzien. Op die manier is het doordringende vocht niet meer zichtbaar langs de binnenzijde van de wanden.

Er zijn een aantal methodes om optrekkend vocht in muren te blokkeren. Men kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een fysisch vochtscherm, zoals een soepele folie, te plaatsen. Het scherm voorkomt dat grondwater in de behandelde muur kan optrekken. Dit is zeker een doeltreffende behandelingsmethode, maar het vraagt wel om grote breekwerken.

Een andere manier van drooglegging is een injectie met een vochtwerend product. De meest bekende vormen van zo’n injectie zijn een vloeistof en een gel. De gel heeft als voordeel dat het behandelingsproces veel eenvoudiger en efficiënter verloopt dan wanneer men een vloeistof gebruikt. De gel is met andere woorden veel gebruiksvriendelijker voor de doe-het-zelver.

Een derde vorm van de vochtwerende injectie is het staafje, een soort van buisje dat men via boorgaten in de muur duwt. Het onderzoek naar dat staafje staat echter nog in zijn kinderschoenen en het aantal producenten ervan is beperkt. De effectiviteit van die methode is dus nog niet bewezen. Om die reden kiezen wij nog steeds voor de betrouwbare en doeltreffende gelconsistentie.

De kimnaad is de aansluiting tussen de keldermuren en de keldervloer. Vaak zijn die randen de zwakste plek van de kelder. Er kan langs daar immers vrij gemakkelijk water naar binnen sijpelen, omdat een betonnen vloer niet goed kan aansluiten op een bakstenen muur. Om die reden is het belangrijk om voldoende aandacht aan de kimnaden te besteden tijdens de vochtwerende behandeling van een kelder.

Wanneer men een kelderdichting uitvoert behandelt men de kimnaden best ook, om zo een goede waterdichtheid te bekomen. Dat kan door een uitsparing te kappen uit het gedeelte van de muur dat in contact staat met de vloer. Nadien brengt men de vochtwerende mortel niet alleen aan op de muren, maar vult men de kimnaden er ook mee op. Wanneer de laatste mortellaag op de muur wordt geplaatst, rondt men de kimnaad af om het geheel op die manier volledig waterdicht te maken.

Met zand of grind maak je de mortel of het beton in bepaalde mate dikker en steviger. De ideale korrelgrootte van de gebruikte zand- of grindsoort hangt daarom af van de toepassing waarvoor het materiaal gebruikt wordt. Elke toepassing heeft namelijk andere vereisten waaraan het recept van het mengsel moet worden aangepast.

Voor mortels gebruikt men gewoonlijk rijnzand met een fijne korrelgrootte, bijvoorbeeld 3 mm. Men moet wel oppassen dat men geen té fijne korrelmaat kiest, want dan kunnen er scheurtjes ontstaan in de mortel omdat die te weinig structuur heeft.

Voor beton of chape kan men een wat ruwere korrelgroote nemen voor het rijnzand. Aan beton voegt men vaak ook grind toe dat een veel groffere korrelmaat heeft. Het bij elkaar voegen van verschillende soorten zand en grind met uiteenlopende korrelgroottes zorgt ervoor dat de betonlaag duurzaam en steenachtig wordt.

Een vaak voorkomende oorzaak van vochtproblemen in de kelder is binnensijpelend grondwater. Dat water kan naar binnen komen langs de muren en/of de vloer. Wanneer dat het geval is, kan men de kelder opnieuw vochtvrij maken door middel van een kelderdichting of bekuiping. Met zo’n kelderdichting sluit men de muren en de vloer volledig waterdicht af door ze te behandelen met een waterdichte mortel- en betonlaag.

Niet alle waterlast in een kelder is echter te wijten aan grondwater. Er kan ook een probleem zijn met de waterafloop, bijvoorbeeld een lekkende of geblokkeerde afvoerleiding. In dat geval haalt een kelderdichting niet veel uit, maar moet men het probleem met de waterafloop aanpakken door eventuele lekken te dichten of leidingen te ontstoppen.

Wanneer men een volledige kelderdichting uitvoert, moet men zowel een muurmortel mixen als een beton. Voor de muurmortel wordt een dwangmenger aangeraden als mengapparaat. Die machine mengt de ingrediënten veel intensiever dan een betonmixer en geeft daardoor een beter eindresultaat. Men kan als alternatief ook een spiraalmixer gebruiken, maar dan wel met een lage snelheid. Als men met een te hoog toerental mixt kan er immers lucht in de mortel worden geklopt.

Een betonmixer oefent minder kracht uit op de mortel tijdens het mengen, waardoor men meer water nodig heeft om dezelfde verwerkbaarheid te bekomen. Hoewel water noodzakelijk is om mortel te maken, is het niet goed om te veel water toe te voegen. Dat vermindert de sterkte en de kwaliteit van het eindresultaat. Een betonmixer wordt daarom nooit aangeraden als mengmachine voor een muurmortel.

Impregneren betekent het verzadigen van een vaste stof met een vloeistof. Dat is niet alleen van toepassing op gevels, maar ook op kleding, schoenen, etc. Meestal gaat het dan om beschermingsmiddelen.

Als we spreken over hydrofoberen, dan gaat het specifiek over iets waterafstotend maken. Het woord 'hydrofoberen' wordt letterlijk vertaald als 'water afstoten'. In dit geval betekent hydrofoberen het impregneren van een gevel met een waterafstotend middel, zoals Silcores HG30.