Berekeningsmodule
Opstijgend vocht

Bereken de benodigde hoeveelheid Silcores RX80 Gel tegen opstijgend vocht, uitgedrukt in cartouches.

Dikte muur: (in cm)
Aantal lopende meters:
(incl. verticale stops *)

* Verticale stops = Indien een deel van de muur niet behandeld moet of kan worden, voorzie dan een verticale barrière tussen het behandelde en niet-behandelde deel. Boor een verticale reeks boorgaten in elke voeg tot op minimaal 30cm boven de hoogste vochtwaarnemingen.

Bereken

Optimale injectiegaten en boorgatenpatroon

Controleer de vloer- of grondniveaus langs beide zijden van de muren die u wilt behandelen. Indien één niveau hoger is dan het andere moet er geïnjecteerd worden boven het hoogste niveau. Zo kan men zijdelings indringend vocht voorkomen.

De zone tussen het laagste vloerniveau en de geïnjecteerde voeg dient voorzien te worden van bv. een waterdichte bepleistering. Zonder zo'n bepleistering kan er later een vochtbrug via het pleisterwerk ontstaan. Houd bij het bepalen van de hoogte van de injectie ook rekening met eventuele veranderingen aan de situatie van het gebouw in de toekomst, zoals het verhogen van een aanpalende oprit.


Silcores-RX80_Boorgatenniveau


Bij muren met vol metselwerk (bv. baksteen, volle betonblokken) wordt loodrecht in de eerste horizontale mortellaag boven het hoogste vloerniveau geboord.
Bij muren met hol metselwerk (bv. snelbouw) wordt vlak boven die voeg geboord.

Volle muren, dat wil zeggen muren zonder spouw, kunnen langs één zijde geboord worden. Om dat te doen boort u gaten met een diameter van 14 mm loodrecht op de voeg. U boort om de 10 cm een boorgat, door de volledige dikte van de muur min 3 cm.


Silcores-RX80_Hoek boorgaten


Dikke muren kunnen, indien mogelijk, langs beide zijden behandeld worden. Zo kan men er beter voor zorgen dat het boorgat zich precies in de voeg bevindt. Men boort dan langs de twee zijden exact de helft van de dikte van de muur.

Spouwmuren moeten langs beide zijden behandeld worden. Controleer of er in de spouw geen mortelafval of puin zit, dat kan namelijk een vochtbrug veroorzaken, waardoor vocht van de buiten- naar de binnenmuur trekt. In de meeste gevallen wordt ervoor gekozen om tot in de spouw te boren en het mortelafval als het ware mee waterdicht te behandelen.

Een correct boorgatenpatroon garandeert een goede verspreiding van Silcores® RX80 en dus ook een doeltreffende en duurzame injectie. Ook de plaats van de boorgaten speelt daarbij een grote rol. Boor dus altijd loodrecht op het muuroppervlak zodat ook achteraan de muur de boorgaten 10 cm van elkaar verwijderd zijn en zich in de voeg bevinden.


Silcores_RX80_Boorgaten-hoek


Wanneer een deel van de muur niet behandeld wordt moet u een verticale barrière voorzien tussen het behandelde en onbehandelde deel. Zo wordt zijdelingse vochtindringing van het onbehandelde naar het behandelde metselwerk verhinderd. Boor een verticale reeks boorgaten in het voegwerk tot op minimaal 50 cm boven de hoogste vochtwaarnemingen.


Silcores_RX80_Boorgaten patroon


Indien uitspringende hoeken niet langs de buitenzijde kunnen worden behandeld, moet men die aan de binnenzijde voorzien van verticale barrières. Als het gaat over dunne muren is het ook mogelijk om de hoek te injecteren in waaiervorm. Bij dikkere muren vormt dat een probleem en moeten dus sowieso verticale barrières geplaatst worden.


Silcores-RX80_Boorgatenpatroon voor hoeken